CV

VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT

Teppo Jokinen
Foto: J. Laine

Teppo Jokinen geb. 1960

(English version, scroll down)

Dr. Phil. 1993, Universität zu Jyväskylä, Finnland. Priv.-Doz., Kunstgeschichte, Universität zu Helsinki

Beruflicher Werdegang

Seit 2022 Forscher an der Universität von Helsinki. Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Projekt „Das politische Wirken der Architektur in den europäischen Revolutionen von 1830-1930“. Forschungsprojekt, das von der Emil-Aaltonen-Stiftung mit einem einjährigen Zuschuss finanziert wird.

Seit 1999 freiberuflicher Kunsthistoriker in Deutschland und in Finnland. Forschungsschwerpunkte: Biographieforschung, Historiographie der Kunstgeschichte, Architekturgeschichte des späten 19. Jahrhunderts, Kultureller Transfer (Architektur und Kunst) zwischen Finnland und dem deutschsprachigen Raum. Forschungsprojekte: Das Abbild finnischer Architektur in Deutschland; Das Haus Molchow von Eliel Saarinen und Herman Gesellius; Kunsthistoriker Johannes Öhquist (1861–1949); Finnische Kunst- und Architekturstudenten in Deutschland 1888–1918; Bildhauer John Munsterhjelm (1879–1925); Architekt Gustaf Nyström (1856–1917); Landschaftsmaler Berndt Lindholm (1841–1914).

1995–1998 Forschungsassistent an der Eidgenössische Technische Hochschule ETH in Zürich / Institut für Geschichte und Theorie der Architektur gta, Lehrstuhl Vittorio Lampugnani.

1993–1994 Volontär und wiss. Mitarbeiter im Deutschen Architektur-Museum in Frankfurt/Main.

1986–1993 Wiss. Mitarbeiter in der Architekturabteilung des Alvar-Aalto-Museums in Jyväskylä, Finnland.


Vorträge (Auswahl):

Vortrag Auringon laskettua – Romantiikan kuutamo [Nach dem Sonnenuntergang – der Mond der Romantik]. Sinebrychoff Konstmuseum, Helsinki, 10.5.2023.

Vortrag  Kuu Hjalmar Munsterhjelmin teoksessa Kuutamo Bärosundissa [Der Mond in Hjalmar Munsterhjelms Werk „Mondschein in Barösund“] Taidehistoria menee metsään! – Serlachius-seminaari 7.–8.4.2022, Serlachius Museen, Mänttä. 8.4.2022.

Vortrag über Gustaf Nyström und seinen Einfluss in Helsinki. Helsinki-Gesellschaft, Helsinki 20.10.2021.

Vortrag über den Architekten Gustaf Nyström (1856–1917), Stadtmuseum von Helsinki, 29.9.2021.

Vortrag über den Landschaftsmaler Hjalmar Munsterhjelm (1840–1905). Sibelius-Museum in Turku, 10.9.2019.

Vortrag über den Landschaftsmaler Hjalmar Munsterhjelm (1840–1905). Kunstmuseum Hämeenlinna, 27.6.2019.

Vortrag über das Haus Molchow von Herman Gesellius und Eliel Saarinen. Architekturmuseum Finnland, Helsinki, 29.5.2019.

Dag-Hammarskjöld-Vorlesung über „Adolf Paul (1863–1943). Schriftsteller, Kritiker – und graue Eminenz.“ Nordeuropa-Institut, Humboldt-Universität zu Berlin, 22.1.2019.


VERÖFFENTLICHUNGEN

Publikationen:

Berndt Lindholm. Polkuja maisemaan [Berndt Lindholm. Pfade in die Landschaft]. Hämeenlinnan taidemuseon julkaisuja 1/2023. Helsinki: Parvs 2023.

Arvorakennusten arkkitehti. Gustaf Nyström suunnittelijana ja opettajana [Architekt Gustaf Nyström als Designer und Lehrer]. Helsinki: Parvs 2020.

Haus Molchow & Haus Kosmack. Baugeschichten am Molchowsee in der Mark Brandenburg. The Molchow House and the Kosmack House. Histories of Buildings on Lake Molchow in the March of Brandenburg. Tübingen: Wasmuth 2018.

Haus Molchow. Geschichte eines verschwundenen Hauses. Berlin 2006.

Haus Molchow. Kadonneen talon tarina. Berlin 2005.

Herausgeber:

Italiassa ja Saksanmaalla. Suomalaisten taiteilijoiden ja taiteentuntijoiden matkassa 1840–1930 [Mit finnischen Künstlern und Kunstkennern unterwegs in Italien und Deutschland 1840–1930]. Hg. Teppo Jokinen und Hanne Selkokari. Helsinki 2011.

«Der Magus des Nordens» Alvar Aalto und die Schweiz. Hg. Teppo Jokinen und Bruno Maurer. Zürich 1998.

Artikel (Auswahl ):

Kuu Hjalmar Munsterhjelmin  teoksessa Kuutamo Barösundissa [Der Mond in Hjalmar Munsterhjelms „Mondschein in Barösund“]. Teoksessa: Taidehistoria menee metsään! Lastuja Gösta Serlachiuksen taidesäätiön kokoelmasta. Toim. Susanna Aaltonen & al. Parvs: Helsinki 2023.

Gustaf Nyström, Enen-talon arkkitehti. Teoksessa: Aikamatka Katajanokalla – En tidsresa på Skatudden – Enen. Toim. Iris Helkama. SKS: Helsinki 2022.

Puu Berndt Lindholmin maisemamaalauksissa. Kahden Metsänsisusta-teoksen tarkastelua. [Baum in den Landschaftsbildern von Berndt Lindholm. Eine Untersuchung von zwei Waldlandschaft-Gemälden]. TaHiTi Taidehistoria tieteenä, 1/2022, S. 7–30 (https://tahiti.journal.fi/article/view/113571)

Säätytalon puiston suihkulähde [Springbrunnen am Ständehaus in Helsinki] Sähköinen julkaisu Senaatti-kiinteistöjen verkkosivustolla (2022, s. 2–17): https://www.senaatti.fi/app/uploads/2022/04/Saatytalon-puiston-suihkulahde-2022.pdf.

Arkkitehti Gustaf Nyströmin pankkisuunnitelmat Viipurissa 1900-luvun alussa. Monumenteista tanssiaskeliin. Taiteiden ja kulttuurin Viipuri 1856–1944. Hg. Anna Ripatti & Nuppu Koivisto. Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita 22. Helsinki 2020.

Johan Reinhold Bergstadin elämänvaiheista ja tutkimusmatkasta Siperiaan 1845–1846 [Johan Reinhold Bergstads Leben und Expedition nach Sibirien 1845-1846]. Eurooppa, Suomi, Kalevala. Mikä mahdollisti Kalevalan? Jahrbuch von Kalevalaseura Nr. 98. Hg. Ulla Piela & al. SKS: Helsinki 2019.

Johan Reinhold Bergstad: Muistelmia itäisiltä mailta. Päiväkirja Siperian matkalta M. A. Castrénin seurassa 1845–1846 [Johan Reinhold Bergstad: Erinnerungen aus dem Osten. Tagebuch einer Reise nach Sibirien mit M. A. Castrén 1845-1846. Übersetzung aus dem Schwedischen Teppo Jokinen].  Eurooppa, Suomi, Kalevala. Mikä mahdollisti Kalevalan? Jahrbuch von Kalevalaseura Nr. 98. Hg. Ulla Piela & al. SKS: Helsinki 2019.

Hjalmar Munsterhjelm – Matka kuuluisuuteen. Hjalmar Munsterhjelm. Hämeenlinnan taidemuseon julkaisuja 1/2019 [Ausstellungskatalog]. Parvs: Helsinki 2019.

Hjalmar Munsterhjelmin elämänvaiheet. Hjalmar Munsterhjelm. Hämeenlinnan taidemuseon julkaisuja 1/2019 [Ausstellungskatalog]. Parvs: Helsinki 2019.


(ENGLISH VERSION)

Dr. Phil. 1993, University of Jyväskylä, Finland.

Associate professor, Art History, University of Helsinki.

Professional career

Research associate in the project „The political impact of architecture in the European revolutions of 1830-1930“ / the University of Helsinki 2022/2023. Research project funded by the Emil Aaltonen Foundation with a one-year grant.

Freelance art historian in Germany and Finland since 1999. Main research interests: Biographical research, historiography of art history, architectural history of the late 19th century, cultural transfer (architecture and art) between Finland and German-speaking countries. Research projects: The image of Finnish architecture in Germany, The Molchow House by Eliel Saarinen and Herman Gesellius, Art historian Johannes Öhquist (1861-1949), Finnish art and architecture students in Germany 1888-1918, Sculptor John Munsterhjelm (1879-1925), Architect Gustaf Nyström (1856-1917), Landscape painter Berndt Lindholm (1841-1914).

1995-1998 Research assistant at the Swiss Federal Institute of Technology ETH in Zurich / Institute for the History and Theory of Architecture gta, Vittorio Lampugnani Chair.

1993-1994 Volunteer and research assistant at the Research assistant at the German Architecture Museum in Frankfurt/Main.

1986-1993 Research assistant in the architecture department of the Alvar Aalto Museum in Jyväskylä, Finland.

Lectures (selection):

Lecture Auringon laskettua – Romantiikan kuutamo [After the sunset – the moon of Romanticism]. Sinebrychoff Konstmuseum, Helsinki, 10.5.2023.

Lecture Kuu Hjalmar Munsterhjelmin teoksessa Kuutamo Bärosundissa [The moon in Hjalmar Munsterhjelm’s painting „Moonlight in Barösund“] Taidehistoria menee metsään! – Serlachius-seminaari 7.-8.4.2022, Serlachius Museums, Mänttä. 8.4.2022.

Lecture on Gustaf Nyström and his influence in Helsinki. Helsinki Society, Helsinki 20.10.2021.

Lecture on the architect Gustaf Nyström (1856-1917), Helsinki City Museum, 29.9.2021.

Lecture on the landscape painter Hjalmar Munsterhjelm (1840-1905). Sibelius Museum in Turku, 10.9.2019.

Lecture on the landscape painter Hjalmar Munsterhjelm (1840-1905). Hämeenlinna Art Museum, 27.6.2019.

Lecture on the Molchow House by Herman Gesellius and Eliel Saarinen. Museum of Architecture Finland, Helsinki, 29.5.2019.

Dag-Hammarskjöld-Vorlesung über „Adolf Paul (1863–1943). Schriftsteller, Kritiker – und graue Eminenz.“ [Dag Hammarskjöld Lecture on „Adolf Paul (1863-1943). Writer, critic – and gray eminence.“]. Nordeuropa-Institut, Humboldt-Universität zu Berlin, 22.1.2019.

PUBLICATIONS

Berndt Lindholm. Polkuja maisemaan [Berndt Lindholm. Paths into the Landscape]. Hämeenlinnan taidemuseon julkaisuja 1/2023. Helsinki: Parvs 2023.

Arvorakennusten arkkitehti. Gustaf Nyström suunnittelijana ja opettajana [Architect Gustaf Nyström as designer and teacher]. Helsinki: Parvs 2020.

Haus Molchow & Haus Kosmack. Baugeschichten am Mochowsewe in der Mark Brandenburg / The Molchow House and the Kosmack House. Histories of Buildings at Lake Molchow in the March of Brandenburg. Tübingen: Wasmuth 2018.

Haus Molchow. Geschichte eines verschwundenen Hauses [House Molchow. History of a disappeared house]. Berlin 2006.

Haus Molchow. Kadonneen talon tarina [The story of the lost house]. Berlin 2005.

Editor:

Italiassa ja Saksanmaalla. Suomalaisten taiteilijoiden ja taiteentuntijoiden matkassa 1840-1930 [Traveling with Finnish artists and art connoisseurs in Italy and Germany 1840-1930]. Eds. Teppo Jokinen and Hanne Selkokari. Helsinki 2011.

„Der Magus des Nordens“ Alvar Aalto und die Schweiz [„The Magus of the North“ Alvar Aalto and Switzerland]. Eds. Teppo Jokinen and Bruno Maurer. Zurich 1998.

Articles (selection ):

Kuu Hjalmar Munsterhjelmin teoksessa Kuutamo Barösundissa [The moon in Hjalmar Munsterhjelm’s ‘Moonlight in Barösund’]. Taidehistoria menee metsään! Lastuja Gösta Serlachiuksen taidesäätiön kokoelmasta. Ed. Susanna Aaltonen & al. Parvs: Helsinki 2023.

Gustaf Nyström, Enen-talon arkkitehti [Gustaf Nyström, architect of the Enen House]. Aikamatka Katajanokalla – En tidsresa på Skatudden – Enen. Ed. Iris Helkama. SKS: Helsinki 2022.

Puu Berndt Lindholmin maisemamaalauksissa. Kahden Metsänsisusta-teoksen tarkastelua [Tree in the landscape paintings of Berndt Lindholm]. An examination of two forest landscape paintings]. TaHiTi Art History as Science, 1/2022, pp. 7-30 (https://tahiti.journal.fi/article/view/113571).

Säätytalon puiston suihkulähde [The fountain in the Park of the House of Estates in Helsinki]. Electronic publication on the Senate Properties website (2022, pp. 2-17): https://www.senaatti.fi/app/uploads/2022/04/Saatytalon-puiston-suihkulahde-2022.pdf.

Arkkitehti Gustaf Nyströmin pankkisuunnitelmat Viipurissa 1900-luvun alussa. [Architect Gustaf Nyström’s plans for a bank in Vyborg in the early 20th century]. Monumenteista tanssiaskeliin. Taiteiden ja kulttuurin Viipuri 1856–1944. Ed. Anna Ripatti & Nuppu Koivisto. Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita 22. Helsinki 2020.

Johan Reinhold Bergstadin elämänvaiheista ja tutkimusmatkasta Siperiaan 1845–1846 [Johan Reinhold Bergstad’s life and expedition to Siberia 1845-1846]. Eurooppa, Suomi, Kalevala. Mikä mahdollisti Kalevalan? Yearbook of Kalevala Society No. 98. Eds. Ulla Piela & al. SKS: Helsinki 2019.

Johan Reinhold Bergstad: Muistelmia itäisiltä mailta. Päiväkirja Siperian matkalta M. A. Castrénin seurassa 1845–1846.  [Johan Reinhold Bergstad: Memories from the East. Diary of a journey to Siberia in the company of M. A. Castrén, 1845-1846; Translation from the Swedish Teppo Jokinen].  Eurooppa, Suomi, Kalevala. Mikä mahdollisti Kalevalan? Yearbook of Kalevala Society No. 98. Eds. Ulla Piela & al. SKS: Helsinki 2019.

Hjalmar Munsterhjelm – matka kuuluisuuteen [Hjalmar Munsterhjelm –Journey to fame]. Hjalmar Munsterhjelm. Hämeenlinna Art Museum publications 1/2019 [Exhibition catalogue]. Parvs: Helsinki 2019.

Hjalmar Munsterhjelmin elämänvaiheet [Hjalmar Munsterhjelm’s life]. Hjalmar Munsterhjelm. Hämeenlinnan taidemuseon julkaisuja 1/2019 [Exhibition catalogue]. Parvs: Helsinki 2019.